PGB Thuiszorg

Sinds 15 jaar is PGB Thuiszorg als particuliere zorgverlener gespecialiseerd in verpleging, verzorging

en begeleiding in de Gemeente Breda. Tevens leveren wij wijkzorg in Bavel, Ulvenhout en het Ginneken.

Omdat geen enkele zorgvraag hetzelfde is leveren wij maatwerk aan PGB houders en particulieren.

Heeft u geen PGB ? Wij helpen u eventueel met de aanvraag. 

KINDERZORG


De zorg voor kinderen met een beperking staat bij PGB Thuiszorg hoog in het vaandel. De medewerker van Aabee Thuiszorg ontlast u tijdelijk van uw zware taak als ouders. Dit kan met activiteiten bij u thuis maar ook daarbuiten.   

ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING


Voor ondersteuning kunt u bij PGB Thuiszorg terecht als u behoefte heeft aan begeleiding bij onder andere een verstandelijke of lichamelijke beperking. Wij helpen u bij de huishoudadministratie of bijvoorbeeld bij de opvoeding van kinderen.

PERSOONLIJKE VERZORGING


De zorgmedewerker van PGB Thuiszorg helpt u thuis onder andere bij het aan- en uitkleden, steunkousen aan- en uittrekken, douchen of hulp bij eten en drinken.

 


Verpleging


De verpleegkundige van PGB Thuiszorg komt bij u thuis als u verpleging nodig heeft na bijvoorbeeld een ongeval of bij een ernstige ziekte. Zij helpt u onder andere bij het verzorgen van wonden of het toedienen van medicijnen.

WIJKZORG


Voor zorg dicht bij huis is wijkzorg de oplossing voor snelle en adequate hulp op variabele momenten. Bijvoorbeeld bij incontinentie of andere zorgmomenten die buiten de afgesproken vaste tijden liggen. 

HUISHOUDELIJKE VERZORGING


Een prettige woonomgeving begint bij een schoon huis. PGB Thuiszorg helpt u bij het schoon houden. Misschien bent u een dagje ouder of slecht ter been.

Wij nemen de huishoudelijke taken voor kortere of langere tijd van u over.