PGB of ZIN ?

PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Met een persoonsgebonden budget huurt u zelf onze zorgverleners in en maken wij samen afspraken over de zorg die wij u gaan verlenen, op uw tijd, op uw plaats en op uw manier. Indien u al een PGB heeft of dit aan wilt vragen is Per Saldo de belangenvereniging voor mensen met een PGB. Op www.pgb.nl kunt u nalezen wat een PGB precies betekend en aan welke voorwaarden u moet voldoen. U vindt hier tevens de laatste actuele informatie over het persoonsgebonden budget. 

 

ZORG IN NATURA

Als u Zorg in Natura ( ZIN ) heeft of aan wilt vragen krijgt u de zorg, begeleiding en hulp of voorzieningen die u nodig heeft via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw gemeente of zorgverzekeraar. Voorbeelden zijn een instelling voor thuiszorg, een centrum voor dagopvang of een leverancier voor hulpmiddelen.

Soms kunt u kiezen voor een bepaalde instelling. 

 

 


WAT PAST HET BESTE BIJ U OF UW DIERBARE ? 

Om voor uzelf duidelijk te krijgen wat het beste past bij uw situatie kunt u de volgende vragen in overweging nemen: 

Wie bepaald wie mij of mijn dierbare komt helpen ? Laat u dat bij voorkeur over aan een instelling of bepaalt u dat liever zelf omdat u bijvoorbeeld vindt dat u of uw dierbare een vaste, zelf gekozen zorgverlener nodig heeft. Vindt u het belangrijk dat u of uw dierbare op bepaalde tijdstippen geholpen wordt ? Kunt u dat regelen met een instelling, komt de zorgverlener op tijd zodat bijvoorbeeld uw kind op tijd op school kan zijn of lukt dat beter als u de zorg zelf regelt ? Welke hulp is nodig en op welke manier ? Laat u dat bij voorkeur over aan een instelling of bepaalt u dat liever zelf omdat u of uw dierbare gebaat is bij een specifieke werkwijze ? Bent u in staat de aanvraag voor het PGB te verwoorden, de ( financiële ) administratie bij te houden, onze zorgverleners aan te sturen ? Of laat u dit liever over aan een instelling. 

 

WAT KAN PGB THUISZORG VOOR U BETEKENEN ?

Graag nemen wij uitgebreid de tijd de mogelijkheden voor een PGB of ZIN met u te bespreken. Vooralsnog leveren wij uitsluitend thuiszorg aan particulieren en houders van een persoonsgebonden budget. In het kader van de WTZI toelatingseisen trachten wij op redelijke termijn zorg in natura te mogen leveren. Via deze website houden wij u op de hoogte.